Ankara'da "Musiki Muallim Mektebi" Kuruldu ( 01 Eylül 1924).
EYLÜL AYI

Ankara'da "Musiki Muallim Mektebi" Kuruldu ( 01 Eylül 1924).